Czym się zajmujemy?

Świadczymy usługi w zakresie projektowania, studiów oraz ekspertyz technicznych w następujących dziedzinach:

 • urządzeń melioracyjnych i budownictwa wodnego,
 • regulacji i renaturyzacji koryt rzecznych,
 • zabezpieczenia przeciwpowodziowego (obwałowania rzek i przepompowni),
 • zbiorników wodnych, stawów rybnych,
 • zapór, jazów i innych budowli wodnych i melioracyjnych,
 • nawodnienia i odwodnienia gruntów ornych,

studiów, ekspertyz technicznych, pomiarów i ocen dotyczących następujących dziedzin:

 • gospodarki wodnej rolnictwa z uwzględnieniem rozwiązań technicznych i ochrony środowiska,
 • poszukiwania i dokumentowania wód podziemnych metodami geofizycznymi,
 • wpływu i oddziaływania inwestycji na środowisko przyrodnicze (raporty, oceny i prognozy),
 • zwykonania dokumentacji geologicznych, inżynierskich i hydrologicznych,
 • pomiarów geodezyjnych, sporządzania map sytuacyjno - wysokościowych, operatów do wykupów i wywłaszczeń itp.,
 • inwentaryzacji geodezyjnej, badań geotechnicznych oraz ocen stanu technicznego istniejących obwałowań rzek i zbiorników.

Incredibly Responsive

Ground round tenderloin flank shank ribeye. Hamkevin meatball swine. Cow shankle beef sirloin chicken ground round.

Superior Typography

Hamburger ribeye drumstick turkey, strip steak sausage ground round shank pastrami beef brisket pancetta venison.

Swift Page Builder

Venison tongue, salami corned beef ball tip meatloaf bacon. Fatback pork belly bresaola tenderloin bone pork kevin shankle.

Incredibly Responsive

Ground round tenderloin flank shank ribeye. Hamkevin meatball swine. Cow shankle beef sirloin chicken ground round.

Superior Typography

Hamburger ribeye drumstick turkey, strip steak sausage ground round shank pastrami beef brisket pancetta venison.

Swift Page Builder

Venison tongue, salami corned beef ball tip meatloaf bacon. Fatback pork belly bresaola tenderloin bone pork kevin shankle.

Ostatnie realizacje

Sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
Ut enim ad minim veniam, quis nostrud

Sailing Vivamus

Sailing Vivamus

Sailing Vivamus

Sailing Vivamus

Sailing Vivamus

Sailing Vivamus

Sailing Vivamus

Sailing Vivamus