Bipromel

Biuro świadczy usługi w zakresie projektowania, studiów oraz ekspertyz technicznych w następujących dziedzinach: Studiów, ekspertyz technicznych, pomiarów i ocen dotyczących następujących dziedzin:

Tel: (22) 846-11-52
Fax: (22) 846-55-78

ul. Instalatorów 9
02-237 Warszawa
©2012 Bipromel

e-mail: biuro@bipromel.com.pl
NIP 525-000-27-58